Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sắp bàn giao
Giá: 30 – 32 Tr/m²
 • Số căn hộ: 486
 • Mật độ xây dựng: 39%
227 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 50 – 53 Tr/m²
 • Số căn hộ: 563
 • Mật độ xây dựng: 43%
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 50 – 55 Tr/m²
 • Số căn hộ: 660
 • Mật độ xây dựng: 19%
49 Lê Quang Kim, Phường 8 ,Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 33 – 35 Tr/m²
 • Số căn hộ: 1554
 • Mật độ xây dựng: 38,78%
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 30 – 32 Tr/m²
 • Số căn hộ: 624
 • Mật độ xây dựng: 25%
854-856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 32 – 35 Tr/m²
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 40%
1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 42 – 45 Tr/m²
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng: 40%
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Sắp bàn giao
Giá: 36 – 38 Tr/m²
 • Số căn hộ: 361
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 35 – 37 Tr/m²
 • Số căn hộ: 2.339
 • Mật độ xây dựng: 39%
Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Contact Me on Zalo