DỰ ÁN NỔI BẬT

Sắp bàn giao
Giá: 30 – 32 Tr/m²
 • Số căn hộ: 486
 • Mật độ xây dựng: 39%
227 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP.HCM
Sắp bàn giao
Giá: 36 – 38 Tr/m²
 • Số căn hộ: 361
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 50 – 53 Tr/m²
 • Số căn hộ: 563
 • Mật độ xây dựng: 43%
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 33 – 35 Tr/m²
 • Số căn hộ: 1554
 • Mật độ xây dựng: 38,78%
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 35 – 37 Tr/m²
 • Số căn hộ: 2.339
 • Mật độ xây dựng: 39%
Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 42 – 45 Tr/m²
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng: 40%
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Xem thêm

CĂN HỘ BÁN

Giá: 3.350.000.000 VNĐ
 • 84m²
 • 2 PN
 • 2 WC
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 4.700.000.000 VNĐ
 • 87m²
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 4.500.000.000 VNĐ
 • 100m²
 • 3 PN
 • 2 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 4.750.000.000 VNĐ
 • 87m²
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 3.400.000.000 VNĐ
 • 94m²
 • 3 PN
 • 2 WC
1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 2.450.000.000 VNĐ
 • 78m²
 • 2 PN
 • 2 WC
1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Xem thêm

CĂN HỘ CHO THUÊ

Giá: 8.500.000 VNĐ
 • 60m²
 • 1 PN
 • 1 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 10.000.000 VNĐ
 • 72m²
 • 2 PN
 • 2 WC
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Giá: 16.000.000 VNĐ
 • 3 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 14.000.000 VNĐ
 • 78m²
 • 2 PN
 • 2 WC
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 16.000.000 VNĐ
 • 150m²
 • 3 PN
 • 2 WC
854-856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 11.000.000 VNĐ
 • 68m²
 • 2 PN
 • 2 WC
1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Xem thêm

Nhà Xinh – Tiện Nghi – Giá Tốt

Trung thực – Uy Tín – Trách Nhiệm

Ký gửi Liên hệ

NHÀ ĐẤT BÁN

Xem thêm

NHÀ ĐẤT CHO THUÊ

Giá: 26.000.000 VNĐ
 • 150m²
 • 1 PN
 • 1 WC
854-856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Giá: 28.000.000 VNĐ
 • 72,5m²
 • 4 PN
 • 5 WC
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Xem thêm